? Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Перевод на польский язык письма виленских хасидов к представителям хасидского движения с просьбой о помощи в связи с арестом Шнеура Залмана

Julian calendar

Перевод на польский язык письма виленских хасидов к представителям хасидского движения с просьбой о помощи в связи с арестом Шнеура Залмана

Дата: Кто: ? Кому:
Kopia № 1 Naszym Przyjacielom Bogoboynym wzłączeniu, Niech Bóg będzie nad nimi 145.

Gdy my posyłamy dzisiey naszego Przyjaciela okaziciela te go listu winteresie którego on wam opowie prosimy bar dzo być mu wpomocy, y uczynić wszelka możność y wszystkie sposoby, do uskuteczniania iego Czynności, gdyż to iest nam bardzo potrzebne, wiadomo wam że nie nas iednych Bóg oswobodził lecz y was razem znami y gdyby nie Imię Boskie nam wyszłoby na zgubę wszystkich ktotylko podiął się do usług Boskich y niegodziłobysię Imię Boskie wzmiankować. Chwa ła Bogu że niedał nas na Jadło w Ich Zębach, y oka zał przez Cudy łaski swoiye w wielkim Mieście a by uznali y widzieli każdy patrzący Czynności Bos kie że on iest straszny a przez to naywyższy bę dzie uwielbiony. Zapewne uczyniliśmy staranie na wszysktie strony aby wam żadne niebyło uszko dzenie y hanby, Przeto waszym iest obowiąz kiem uczynić to dla Boga przez wszelkie usilnoś ci a Bóg dobry niech pokory ustanowi y niech poświeci oczy zaslepione stu. My Przyiaciele Wasze Zgromadzenie tuteysze wilenskie. Meier Rafałowicz Leyba Zelikowicz Chaim Jochelewicz Jankiel Meierowicz Zelman Jankielewicz Nochim Jckowicz Roma Morduch Sytynk Leyba Kroz Meierowicz