? Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Перевод письма семи евреев, вероятно, представителей хасидского течения, связанное с первым арестом Шнеура Залмана

9 октября 1798 года

Julian calendar

Перевод письма семи евреев, вероятно, представителей хасидского течения, связанное с первым арестом Шнеура Залмана

Дата: 1798-10-09 Кто: ? Кому:
Łotwa dn. 9 oktobra 144.

Pokoj życzenia sławetnym Kahalnym Wilna Donaszam Wam ja przez ukaz z Petersburga wzięty został w przeszły wtorek Raby od naszey Sekty z Łozna na Imie Zelman niespodziewanie do Petersburga, niewiemy skąd to wyszło Czy to przez wasze staranie czy tez Doszło to do ust Jego Imperatoskiey Mosci: niech Bog podwyższa Jego potę gi y z innych miejsc; bądz iak iest on iest dopie ro w Petersburgu nie na Jego Dobroci, a jeżeli Bóg wszechmocny da przez wielkie miłosierdzie Jego Im peratorskiey Mości może przyjsć wspomożenie dla całey Powszedności Jzraelskiey aby iuż niesłyszane było ani takich osob ani takiey czynności iak tey naszey Sekty to wszystko uwiadamiami abyście wiedzieli co czynić zawsze należałoby abyście wysłali odonych osob do Petersburga dla przełożenia tam tey Sekty czynności abysię nadal nieumacniali gdyż oni wielkie czynią starania y w dniu wczoray szym wyiechali z tey Sekty osoby z naszego miasta do Petersburga y tak z innych miast a zatym wiecie co czynić gdyż dopiero Czas prosić y żebrzeć od Jego Imperatoskiey Mości o Ukaz aby nie czyniono potey ich czynności i aby się nikt nie odwro cił za nimi tak iak oni dotąd czynili — Niedziwuy cie się na nasze miasto żesmy ztąd niewysyłami osób gdyż wam wiadomo wielkiej wagi In teresu którego my mamy z naszym Panem przez któren nie możemy zmieysca ruszyć na Was ten Inte res zawrzeć dopiero do wystarania się to co potrzeba wystarać się wiemy Że to łatwo wys taracsię można prośby nasze przeciwko Jm ma cie razem iesteśmy_ Icko Faywiszewicz Berko Leykowicz Beniamin Zelmanowicz Nochman Mowszowicz Rumiel Mowszowicz Michel Herszowicz Mowsza Berkowicz