Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Шмуила Хаимовича; перевод: 135

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Шмуила Хаимовича; перевод: 135

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 22. 136.

Zowią mnie Szmóyłą Chaymo wiczem od urodzenia Lat mam 32. jestem żonaty mam dwuch Synow Chaima y mowszę arona, bawięsię mieszczanskim przemysłem, Urodziłemsię w Jndurze — do Sekty Karolinow jak przyłączyłemsię lat dwanaście ytakowe przyłączenie uczyniłem wJndurze — do Rabina Lozenskiego ja Jeźdʒiłem trzy Razy dla tego abym mogł Słyszeć iego nauki, gdzie będąc widziałem z Ro Znych miejsc przybyłych Ƶydow więcej Szesciuset y uniego wypro siłem List okolny do wszystkich aby wpotrzebach mojch czyniły wsparcie u onegoz Rabina jak by łem pierwszy raz mija Dziewięć Lat powtornie pięć apotrzecie tego Roku y ony kiedy byłem powtornie dałmi pięć Rubli apo trʒecie 20 Rubli y ostatni raz ja dąc byłem u widzkich Karolinow. aLat temu mija dwie pisałem do niego uwiadamjając że Orlik zbierał dla Jerozolimskich ubo gich pieniądze które podostarczeniu doniego bywają odsyłanemi do Je ruzalemu zkąd do niego Ƶydzi przy iezdzaią — Karteczki które są w mojch papierach ja nalazłem jadąc do Cesaryi w tym Roku wprusach 136 об. a co oni znaczą ja nierozumiem. Jezdziłem zas do Cesaryi dla tego abym mogłem widzieć się Zmoimi Krewnemi miesz kającemi w mieście Kozenicy. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите