Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Гирши Иоселиовича; перевод: 133

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Гирши Иоселиовича; перевод: 133

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 21 21. 134.

Zowią mnie Hirszą Josielowiczem od urodzenia Lat mam 19 bawięsię Przemysłem Kupieckim. Żonaty mam Curek dwóch urodziłemsię wmia steczku widzach, do Sekty Karolinow jak przyłączyłem się w widzach Szosty Rok yto uczyniłem dla tego że wuy moy moyzesz aBramowicz iest Karolinem ydla tego że ci Ƶydzi Którzysię zowią Karolinami przepę dzaią nayweselsze życie, Ciż Karo linii wniczym nierożniosię odda wnych Ƶydow a tylko wtym ze mo dlitwy odprawiaią nie cichą. Ja dla Zapisaniasię do Sekty Karolinskiey nigdzie nieiezdziłem a jak Słysza łem Jezdził do Lozna mowsza Josielowicz. Zwierzchnikiem Karoli now jest Lozenski Rabin Zelman. Jndurski zas Rabin Szmuył Chaykę był wwidzach przeszłego Roku yba wiłsię Pułtora czyli dwa Tugodnie y naywięcey miał Rozmowy zmo wszą Jakowiczem — Letnią zas porą mowsza Jakowicz wręczywszy mi plenipotęcyę Posłał abym ja Podał memoriał doRządu yPrzytym Przy łączył List wilenskiego Kahała; Plenipotęcya zas takowa Czy aktu alnie lub nie tymi była podpisa na, którzy na niey zostawali ozna czonemi ja niewiem. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите