Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Мовши Иосиеловича; перевод: 127

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Мовши Иосиеловича; перевод: 127

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 18/ 17 128

Zowią mnie mowszą Josielowi czem od urodzenia lat mam 45 urodziłemsię naprzedmieściu antokolskim. Żonaty mam dzieci Synow Josiela y Boru cha a Curek trzech, bawięsię mieszczanskim Przemysłem, doSekty Karolinow nigdy ja niełączyłemsię a Karolini nazywali mnie dlatego że Kahał wilenski sztrofował mnie 300 Rublami Czyli odda lił od wiernikowstwa Kahała anatolskiego y Ja natakową Czyn nosć Kahała nieuzalałem się, lecz Karolini bez wiedzy mo iey wmiescili do Prozby wRząd Guberski Litewski podawaney najakim zas Fundamencie Reli gia Karolinow ja nie jestem wiadomy. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите