Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Боруха Мордуховича; перевод: 124

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Боруха Мордуховича; перевод: 124

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 16. 15 124

Zowią mnie Boruchiem Mordu chiem od Urodzenia mam Lat 26 Bawięsię przdażą Trunkow Ro dem Ze Lwowa w wilnie jak miesz kam czwarty Rok y przedtym Już Lat dziewięć jak byłem wwilnie. Żonaty Dzieci mam. Dwuch Synow Samuela y Leybę, chociasz ja zSektą Karolinow yżyłem wprzyjaźni lecz dooney nielączyłemsię do Lozna Lubo y Jeździłem lecz nie do Rabina ado nauczyciela Jakuba Szymanowicza gdzie ybyłem przez cały Rok aztam tąd jak przybyłem piąty miesiąc odal szym nie niewiem. ???

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г.