Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Лейзера Нотолевича; перевод: 121

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Лейзера Нотолевича; перевод: 121

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 15 15. 122

Zowią mnie Leyzerem Notolewiczem od urodzenia Lat mam 40 bawięsię Krawiecką Robotą, rodem iestem Zmiasteczka Sztucina w wilnie miesz kam Lat 18 Żonaty mam Dzieci Synow Notkę y Leybę, jak zostałem przyłączonym do Sekty Karolinow 2. Rok ytakowe przyłączeniesię uczy niłem tu wwilnie. odalszym nic niewiem. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите