Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Шая Ицковича; перевод: 120

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Шая Ицковича; перевод: 120

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 14 12. 119 120.

Zowią mnie Szaią Jckowiczem od urodzenia mam Lat 36 bawię się mieszczanskim przemysłem, uro dziłemsię wmieście wilnie. Żonaty Curek mam czterech trzeci Rok jak się Przyłączyłem do Sekty Karolinskiey ylat temu siedem jak będąć w Lo znie widӡiałem tamecznego Rabi na — do Sekta Karolinow przyłą czyłem się dla tego że onych Liczą Zanabożnych o aronie niesłyszałem Salomona widziałem wminsku apotym słyszałem że zabity odal szym nic niewiem. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите