Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Ицка Сайовича; перевод: 117

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Ицка Сайовича; перевод: 117

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 13 11 118.

Zowią mnie Jckiem Sajowiczem Od urodzenia Lat mam 19 bawię się przedaniem trunkow urodziłemsię wmiasteczku Oniksztach w wilnie jak mieszkam Szosty Rok, żonaty mam Syna Saję Przyłączyłemsię do Sekty Karolinow trzeci Rok ydla tego to uczyniłem że sposob modle niasię Ich podobał. względem Ƶyda Orlika wyznał zgodnie z Wulfem Symelowiczem aodalszym nic niewiem. ??? 2

(własnoręczny podpis)
1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 Подпись на иврите