Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Переца Хаймовича; перевод: 115

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Переца Хаймовича; перевод: 115

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 12 7./ 7 116.

Zowią mnie Piercem Chaymowiczem od urodzenia Lat mam 50 bawię się Kunsztrem Kusznierskim urodzi łem sięwmieście wilnie, Zonaty mam Dzieci Syna Zelika y Curkę iedną jak przyłączyłemsię do Sekty Karoli now 4 Rok w wilnie yta Religia wniczym nieroznisię od Hebreyskiey Zwierʒchnikem oney iest Lozenski Rabin — względem Sekty Karolinow wprowadzoney w wilnie powiedział zgodnie z Aronem Berkowiczem a odal szym o niczym niewiem. ???

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г.