Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Зелмана Лейзеровича; перевод: 113

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Зелмана Лейзеровича; перевод: 113

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 11 14. 114.

Zowią mnie Zelmanem Leyzarowiczem od urodzenia mam Lat 43. bawięsię przedażą trunkow iztąd mam sposob do życia. Rodem Z Zaminska zmia steczka Tukory jestem żonaty na Cur ce Rafałowicza Dzieci mam Czte rech Synow Chaima, Rafała, Judela y Berkę, curek dwóch Szeynę yEster bele jak mieszkam w wilnie 29 Rok ja do Sekty niełączyłemsię a chociasz y iezdziłem do Lozna lecznie dla czego innego jak tylo dla odzyskania Pieniędzy lokowanych u niego prze zemnie yŻyda Połockiego wexlarza Neacha na posak maiącysię dać dla moiey Corki a Neacha Syna takową podroz odprawiłem ja wRo ku 1797 woktobrze miesiącu. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите