Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Михеля Файбишовича; перевод: 111

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Михеля Файбишовича; перевод: 111

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 10 9 112

Zowią mnie michelem Fajbiszowiczem od urodzenia mam Lat 20 bawięsię mliwem urodziłem się wmieście wilnie Żonaty mam Syna Eliasza y Corkę Rochę, do Sekty Karolinow mieszkaiąc wdomu mejera Rafałowicza przyłą czyłemsię Lat dwie, uRabina Lacho wickiego byłem iedynie dla tego że słyszałem o iego doskonałościach o dalszym niczym niewiem. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите