Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Рафаила Шлиомовича; перевод: 107

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Рафаила Шлиомовича; перевод: 107

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 8 20. 108.

Zowią mnie Rafałem Szlomowi czem, od urodzenia mam Lat 36. Żonaty mam Dzieci Synow Judę Ley bowicza, Bejomina y Lewi Córek dwuch Urodziłemsię w miasteczku Widzach bawięsię Przedażą Trunkow, DoSekty Karolinow jak przyłączyłem się Lat Dwadzieścia wwidzach, Rok temu mija Dziewąty jak by łem uLozenskiego Rabina Zelma na Boruchowicza y takową Podroż odprawiłem iedynie dla tego abym mogł co kolwiek Profitować znauk iego; terazniejszego zas Lata był przy słany do Lozenskiego Rabina Żyd, ajak iego zowią niewiem, dla zebrania Pieniędzy na ubogich u Rabina zostających. Sektaz Karo linska ufundowana na Hebrey skim Zwyczaju atylko się Rożni wCeremoniach ─ y nie ktore Modlitwy Przemienione, Zwierz chnikiem Litewskich Ƶydow Karo linow iest Lozenski Rabin Zelman Boruchowicz adalszych Lachowicki Rabin Morduch, Berdyczewski Leyba, Kowienicki Rabin Srol y miasteczka Nichochiza Rabin Mordchol ─ Plenipotęcyą Hir szowi Jesielowiczowi dla podania prozby do Rządu dalismy dlatego że między Ƶydami a Sektą Karolinską był Spor o wyslaniu Dwuch Deputatow 108 об. do wilna Potrzebowanych Przez Kahał wilenski ─ Listy zas ktore były pisane doNochima Jckowicza y Borucha Morduchowi cza odemnie. Pisał one mowsza Jckowicz a ia podpisywałem Tenzas List ktory był pisany do Kahała Wilenskiego nie jest złym wmojm Rozumieniu lecz tylko przeciwnym Karolinom. ??? 2

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 подпись на иврите