Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Зелмана Янкелевича; перевод: 103

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Зелмана Янкелевича; перевод: 103

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
104

Zowią mnie Zelmanem Jankielowiczem od urodzenia mam Lat 30 bawięsię mieszczanskim przemysłem urodziłemsię w miasteczku Oniksztach w wilnie jak mieszkam więcey dwudziestu Lat Żonaty iestem mam Dzieci Sy now Hirszę yChaykę, Do Sekty Karo linow jaksię przyłączyłrm trzeci Rok y wten czas byłem w Loznie u Ra bina a także w Lachowiczach utamecz nego Rabina ytakową podroz od prawiłem zpowodztwa Handlu o dal szym niczym niewiem.

??? 2
1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 Подпись на иврите