Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Лейба Мейеровича; перевод: 101

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Лейба Мейеровича; перевод: 101

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 5. 102

2 Zowią mnie Leybą mejerowiczem Od urodzenia Lat mam 30 Rodem z miasteczka Grodzen żyie oddawania pieniędzy naprocenty, jak mieszkam w Wilnie lat 173. Żonaty, mam Corkę Sorę pozostałem wmieszczonym do Sekty Karolinów trzeci rok y takowe przyłącze niesię uczyniłem w wilnie dla tego że czytałem Księgę pod tytułem Tannie taz Księga wydana przez Rabina Lo zenskiego y Drukowana w Słowitu na Ukrainie, jak byłem pierwszy raz uonego iuż mineło Lat trzy apowtórnie byłem ztuteyszemi Żydami oznaczonemi Jmio nami wExaminie Arona Berkowicza 4. Takową Podróż odprawiłem ja dynie dlatego abym mogł słyszeć nauki iego — Sekta Karolinow wni czymsię nierozni od Hebreyskiey wia ry aże oni Ceremonij Inszym sposo bem odprawiaią y nie cicho modląsię to dla tego aby czasu modliw niemo gli inszemi myślami zaprzątacsię. Zwierzchnikiem oney uznaie Lozenskiego Rabina Solomona Borucha, dla tego że ony iest dobrze oświeconym y nauczycielem Sekty — Do Sekty Karo linow jakie są oznaczone w Reyestrze5 pod Literą A należą, a o dalszych niewiem, o aronie, Solomonie sły szałem że są lecz onych nieznam. Sekta Karolinow odnowiona wwilnie przez przybyłego do wilna Orlika za którego nauką poszedł mejer Rafa łowicz y Leyba Zelikowicz Ja zaś ta kowe połączeniesię uczyniłem dlatego 102 об. Ƶe Nochim Jckowicz oświadczył pro tekcyją y Pomoc do powstania Sekcie aPotym kiedy dostrzegłem że JW Gu bernator był niekontent odłączyłem się od Sekty. 6

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 Название документа отсутствует в оригинале, но приведено в русском переводе 3 дословно – "уже 17 лет", однако в русском переводе протокола допроса приведено как "в городѣ Вилнѣ живу съ 17ти лѣтъ" 4 в русском переводе протокола допроса – "означенными въ допросѣ Арона Берковича" 5 Дословно: "К Секте Каролинов принадлежат те, кто помещен в реестре под буквой А"; но в русском переводе протокола допроса приведено как "Къ каролинской сектѣ принадлежатъ всѣ тѣ, кои помѣщены въ реестрѣ мнѣ читанномъ" 6 подпись отсутствует