Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Арона Берковича; перевод: 099

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Арона Берковича; перевод: 099

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 4. 100.

2 Zowią mnie Aronem Berkowiczem od urodzenia Lat mam 39, Żonaty mam Dzieci Syna moyzesza y Hirszę, Córkę Szyfrę. Rodem z miasta Wilna, Przybyłem sam dobrowolnie dowiedziawszysię o wzięciu Karolinow pod areszt — Już temu mija Rok jak ja oddaliłemsię od Sekty Karolinów, kiedy zas byłem w wilnie doney przyłączonym odpra wowałem według ich zwyczaju modły przez lat dwie ytakowe przyłączenie się uczyniłem znastępnego zdarzenia: czasu bawienia się Handlem Szklanym kiedy ieździłem dla skupienia onego wten Czas nastąpiły Zielone Świątki y nie mając gdzie odprawować modłow y Swiąt poiechałem do miasteczka Lach owicz jako najbliższego od tego miejsca, gdzie ja kupowałem Szkło, Bądąc zaś u Rabina morducha odebrałem od nigo naupomnienie aby Czasu modłow być z całego Serca do Boga przy wiązanym yniezaprzątaćsię innemi myślami, yztąd powziołem chęć być Karolinem. Sektaz Karolinska wniczym nieróżni się od Starych Żydów atylko tym że oni odprawnią modły nie cichą i in szemi sposobami; Potym zaś powzio wszy ochotę być woney Sekcie daley Jezdziłem do Rabina Lozenskiego Zelmana Borucha u którego ybyłem przez osm dni ytam widziałem wilen skich Żydów: Leybę Zelikowicza, Leybę mejerowicza, Krawca abramo wicza zięcia Jckę, Szlomę mejerowi cza, wulfa zięcia Zelmana Gdzie także widziałem zgromadzonych 100 об. Zróżnych miejsc Żydów więcej dwuch tysięcy — Księga która wydana od Lo zenskiego Rabina przepisuiąca Porzą dek modleniasię nazywa Tania. W prze szłym zas Roku, kiedy wilenski Ka hał był zSektą Karolinow zakłuco nym odebrał im Księgi: Lekuda Koran y Lekuda moram, takowe księgi były wydane przez dawnieyszych Sektow zwanych Chsidym czyli tera znieyszych Karolinow; Sektez Karolinow wznowił przybyły tu do wilna zOstrow ny Żyd Orlik zaktorego Przykładem poszli naypierwey Leyba Zelikowicz ymejer Rafałowicz. ??? 3

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 Название документа отстутствует, хотя оно есть в русском переводе 3 подпись на иврите