Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Лейбы Зеликовича; перевод: 097

1798 года октября 1 дня1

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Лейбы Зеликовича; перевод: 097

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№ 3. 98.

Zowią mnie Leybą Zelikowiczem od urodzenia mam Lat 23. jestem Zonaty y mam Dwuch Curek dynę i chaię uro dziłemsię w mieście wilnie Handlu Ƶadnego niemam, Jak zostałem w wil nie wmieszczonym do Sekty Karolinow trzeci Rok, do Lozenskiego Rabina Jezdziłem trzy razy pierwszy raz zdarzenia Handlu powtórnie dla tego że wiedząc o iego doskonałościach żądałem być codo religij oświecony y tę powtórną Podróż odprawiłem na Koszcie Niektorych Karolinow od którego zLozny przywiozłem List do Nochima Jckowicza w którym Znaydowały się w Ro zney monecie pieniądze awiele ich było niewiem. Po trzecie iezdziłem dla tego abym oznajmił, że zRządu Gu berskiego Litewskiego otrzymano potwierdzenie Sekty Karolinskiey który także przysłał dla Zgromadze nia Karolinów w Liście do Nochima Jckowicza adresowanym osmset Ru bli asygnacyoma — Religia czyli Sekta nasza nienainnym czym ufun dowana, jak tylko na Hebreyskim dawnieyszym Zwyczayu i my zacho wuiąc inszym Porządkiem Ceremonije yodprawiając Gorentsze Modły sądzim siebie być przed Bogiem od dawnych Ƶydow dostojmiejszemi yztąd się odnich róznim. Ƶydzi którzy są wyszczegul nieni wReyesttrze pod Literą A2 należą do Sekty Karolinów wyłączaiąc leybę Judelowicza, mowszę Josielowicza, Jo siela Mowszowicza y mowszę morduchowicza. 98 об. Będąc zaś uRabina Lozenskiego widziałem z Rożnych miejsc Przybyłych doniego Ƶydów więcey dwuchset a Powto rnie więcey tysiąca — Słyszyłem że aron był y Że Solomon zabity podWło dzimirzem — Rabina Jndurskiego Jmie niem Szmuyłę chaykę widziałem wwilnie lecz Znim oniczym nie rozmawiałem — Naodprawienie modlitw wDomie Rafałowicza Kahalny Moysiey Oszerowicz dał po zwolenie, ztym aby sam Rafałowicz zawsze bywał wPublicznej Szkole. Pieniądze jakie były od Zgromadze nia Karolinów wybierane nayduią się uNochima wieleż z każdego Domu wybraną janiewiem dlatego że każdy Gospodarz dawał Jle mogł. te pieniądze które były przy wiezione przezemnie oddane do Rąk Nochima Jckowicza ana co on te pieniądze a także zbierane od Zgro madzenia Expensował niewiem. ??? 3

1 допросы виленских хасидов продолжались с 1 октября 092 по 25 октября 052 1798 г. 2 "указанные под литерой А" - это уточнение отстутствует в русском переводе 3 подпись на иврите