Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Протокол (на польском языке) допроса Меера Рафаловича; перевод: 090

1798 года сентября1 1 дня

Julian calendar

Протокол (на польском языке) допроса Меера Рафаловича; перевод: 090

Дата: 1798-10-01 Кто: Кому:
№. 1 92 91 Roku 1798 MiesiącoSbra 1 Dnia.

Zowią mnie Mejerem Rafałowiczem, od urodzenia mam lat 50, Handluje roznemi trunkami, urodziłemsię w mieście Wilnie, Dzieci mam, Sy now Dwuch Szlomę i Jankiela, Lat temu mija Dziesięć jak zmarłych mych Dwoch Synow widząc łączących się do — Karolinow, powziołem chęć być przy nich umieszczonym w Wil nie y poprzyjęciu nazwiska Karolinskiego2 jezdziłem do Lozna, gdzie Rabin dał mi zwyczayne nauki ,— Karolini zaś wniczym nie rożnią sie od sta rey Hebreyskiey wiary, procz tego że Karolini odprawiaią modlitwy nie cicho aglosno y Jnszemi Ceremonijami, ukarolinow Naczelnikiem jest Lozen ski Rabin Zelman Boruchowicz ydo oney Religij należą mowsza Icko wicz Rafał Szmoylowicz Chlowna Boruchowicz, do Lozenskiego Rabina czy pisalem lub nie, niepamiętam, lecz od niego mam dwa listy, ktore od niego jak pisane mija lata trzy. w zeszłych zaś miesiącach Maju lub aprilu Pisał ony Rabin do Zgro madzenia Karolinow List y ony tu do Wilna przywieziony przez umysl nego Poslanca Leybę Zelikowicza, ktory od niego Przywiosl asygnacyjami osmset Rublow; Jazas zostawszy Karolinem pieniędzy nigdzie nie posyłałem 92 об. Procz tego że przybyłemu Zwiteb ska aronowi dałem naubogich znaydujących się w Jeruzalimie, Kore sponencyi ZZagranicznemi nieutrzy muie ypieniędzy nigdzie nieposała łem ani tez posyłam, oAronie ySolomo nie ja słyszałem że oni są Pobożni y że zonych Solomon mieszkał wmiaste czku Karolinach y potym także Słysza łem lecz nie pamiętam od kogo że Solo mon został pod miasteczkiem włodzimi rzem zabity — Indurskiego Rabina Szmytkę Chajkę, a takżel Lachowic kiego Mordecha, znam i że do Morde cha należy Żydów więcej sta Sły szałem, u Indurskiego zaś Rabina jadąc do Grodna już temu lat cztery byłem, który iteraz w Indurach miesz ka — Ƶyda Hirszy Dawidowicza nieznam — Nabożenstwo Karolinow Jak ja pamiętam w mieście wilnie było naypierwiey odprawowano w do mie Leuzera Chaymowicza potym już temu mija lat cztery przeniesio no domoiego Domu. Zkądże ona począt ek wwilnie wzieła Ja niewiem, w Domu zas odmawiać modlit wy wJmieniu wilenskiego Kahała dał pozwolenie moysiey Oszerowicz y takowe Pozwolenie jak dano Już temu lat dwie Zgurą — Listu który był pisany do Nochima ja nie czytałem, adomnie były pisane od Ra bina już więcej Roku ktoremi życzył Rabin abym wewszystkim spuściłsię na Boga ??? 3

1 ошибка канцеляриста, правильно - октября 2 дословно "...после принятия каролинской фамилии..."; в русском переводе передано иначе: "...двухъ моихъ сыновей, при ставшихъ къ каролинской сектѣ, получилъ желаніе въ оную вступить здѣсь въ Вилнѣ, и вступя..." 3 подпись на иврите