Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Донесение виленского кагала в городской магистрат в неисполнением свидетелями, представленными кагалом, своих обязанностей в Литовском надворном суде

22 марта 1800 года

Julian calendar

Донесение виленского кагала в городской магистрат в неисполнением свидетелями, представленными кагалом, своих обязанностей в Литовском надворном суде

Дата: 1800-03-22 Кто: Кому:
393. велъ Do Szlachetnego Magistratu Miasta Gubernskiego Wilna od Kahału Wilenskiego Doniesienie

Poniewaz Kahał dosyłał Biegunow Swojch do Jony Mowszy Jckowicza Hirszy Jonowicza Arona Szepszelowicza y dalszych azeby dla spełnienia Ukazu Stawilisię na Ratusz do Jzby Sądowey przed Magistratem aże rozni roznie się wymowkami Exkuzuią y posłuszni nie są, o takowe Jch nieposłuszenstwo donosi Kahał Magistratowi Wilenskiemu y prosi Sobie dodania pomocy dla znaglenia onych dopowinnego posłuszenstwa._ Datt Dnia 22. Marca 1800 roku._ ??? 1

Przytym donosi się Szlachetnemu Magistrowi ze w pierszym Raporcie przez Omyłkę zamiast Mowszy Jckowicza napisano zostało Jona Jckowicz, a zatem trzeba odmienic Jmie Jona na Jmie Mowszy._

1 подпись на иврите и польском языке