Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Сообщение старшин виленского кагала, направленное в виленский магистрат о кагальных сторожах, привлеченных к судебному процессу в качестве свидетелей - на польском языке

12 сентября 1799 года

Julian calendar

Сообщение старшин виленского кагала, направленное в виленский магистрат о кагальных сторожах, привлеченных к судебному процессу в качестве свидетелей - на польском языке

Дата: 1799-09-12 Кто: Кому:
286. кре Do Szlachetnego Magistratu Miasta Gubernskiego Wilna od Starszych Kahału Wilen1 nizey piszących się

Na ustne ządanie urzędnikow Magistratowych Jchm P:P:2 Bazylego Arteckiego y Kazimierza Paszkiewicza razem z Kancellaryą od Magistratu do uskutecznienia uka zu Jego Jmperatorskiey Mosci z Nadwornego Gubernskiego Litt3 Sądu wyszłego, wyznaczonych, w Ka hale czynione aby Kahał Kilko Osob ustronnych dla dokładnieyszego wysledzenia o Struzow Kahalnych Jtem Niektorych Mieszkancow względem Jch osiadłosci y sprowaniusprawowaniu się Ettc.4 — na Skutek takowę Ządanie Kahał naznacza Starozakonnych P:5 Libo- szyca Doktora, Samszona Abrahamowicza y Beynesza Aronowicza Aszey Gildy Kupcow Wilen6 Jtem Dawida Leybowicza Obywatela Wilenskiego który na Zapotrzebowania wyznaczonych Członkow Magistratowych Wilenskich mają bydz uzywani dla Zaskutecznienia Dzieła Ukazem Zalecone: Do Czego podpisuiemy się ??? 7 ??? 8 ??? 9

Dnia 12 Obra10 1799 Roku
1 Wilenskiego 2 Jch Mościow Panów 3 Littewskiego 4 Et cetera 5 Pana 6 Wilenskich 7 подпись на иврите 8 подпись на иврите 9 подпись на иврите 10 Oktobra