Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Сообщение виленского магистрата в Литовский надворный суд о получении судебного приказа определить пригодность служителей виленского кагала к свидетельству в ходе процесса - на польском языке

12 октября 1799 года

Julian calendar

Сообщение виленского магистрата в Литовский надворный суд о получении судебного приказа определить пригодность служителей виленского кагала к свидетельству в ходе процесса - на польском языке

Дата: 1799-10-12 Кто: Кому:
№ 814 Полученъ 13го октября 1799го года Записавъ приобщить къ дѣлу. 271. тарь Do Litewskiego Gubernskiego Nadwornego Sądu od Magistratu Miasta Wilna Raportt

Magistrat wilenski przedstawia tym raportem Litt1 Gubern skiemu Nadwornemu Sądowi Jz Ukaz Jego Jmperatorskiey Mości Samowładnącego Całą Rossyą z onego Sądu w Dniu dzisieyszym Nr 409 wyszły nakazuiący Magistratowi aby zpomiędzy siebie wyznaczył dwoch Członkow dla wyexamino- wania Osiadłosci, Konduity y dobrym sprawowaniu się Zydow Strużow Kahalnych Enocha, Moyżesza, z Kopyla y Miesz kancow Zelmana Aronowicza_ Morducha Leyzerowicza y Abrah ama Jankielowicza. Czy warci są zaufania y bydz użytemi do Swiadectwa, doszedł do Magistratu y na Skutek one go dla spełnienia poruczonego dzieła, wyznaczani zosta li Radce Bazyli Artecki y Kazimierz Paszkiewicz D2 12 Obra3 1799 Ru4 Jan Müller Bu5 Miasta Wilna Kazimierz Sidorowicz MW6 Regent

Nr 739
1 Littewskiemu 2 Dnia 3 Oktobra 4 Roku 5 Burmistrz 6 Miasta Wilna