Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Кагальная ухвала (постановление) Виленского кагала о расходовании собранных средств - на иврите с переводом на польский язык; подписана кагальным старшиной Еремиашем Нохимовичем

1795 года июля 5 дня

Julian calendar

Кагальная ухвала (постановление) Виленского кагала о расходовании собранных средств - на иврите с переводом на польский язык; подписана кагальным старшиной Еремиашем Нохимовичем

Дата: 1795-07-05 Кто: Кому:
259 C: криц
1 Tłomaczenie uchwały KahałuWilenskiego pod Rokiem 1795. Julij 5. Dnia nastałey względem Lustracyi.

Uchwalono od Siedmokompletowego Kahału, y nadano moc Starszym y radnym Kahalnym którzyby chcieli Jść z Akomodacyą małą do Sekretarza Brygadyrskiego, a pomówić wzglę- dem Lustracyi, yże wolno onym wtey mie- rze podawać Memoryał, a ieżeliby można jakim sposobem wyiednać iżby była uczy- niona nowa Lustracya przez Wóyskowych Rossyiskich y przez Ƶydow gdyby ulżyć ra- chunek, wolno tedy Jm będzie przy obiecać zato podług zdania trzech Starszych Ka- halnych, a w tym wszystkim moc Jch jak by móc 7mo Kompletowego Kahału. Moyżesz Mayzl Szkolnik, Moyżesz Segal Szkolnik

Pisarz nie ma wydawać ztey uchwały Kopij. Moyżesz Wyż2 podpisany. Naftol Hercik Szkolnik.

Z Kopią z autentyku wypisanо zgodnie przetłumaczono poswiadczam_ Jeremiasz Nochimowicz Syndyk Kahału Wilenskiego ???
1 ???текст на иврите 2 Wyżey