Фризель Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Копия (на польском языке) требования литовского гражданского губернатора Фризеля, адресованное виленскому кагалу, с требованием предоставить документы, подтверждающие польские привилегии кагалу и виленской общине

января 9 дня / 20 дня по н. стилю 1799 года

Julian calendar

Копия (на польском языке) требования литовского гражданского губернатора Фризеля, адресованное виленскому кагалу, с требованием предоставить документы, подтверждающие польские привилегии кагалу и виленской общине

Дата: 1799-01-09 Кто: Фризель Кому:
215 btw 1 Kopie 3tw Па Zalecenie Aktualnego Stanu Konsyliarza Littgo2 Gubernatora y Kawalera. Kahałowi Ƶydowskiemu Wilens3

Gdy Kahał Wilenski wpodaney Roku y Mie siąca idącego JWu Generał Gubernatorowi Littmu4 Proźbie wyraził, że Rząd Gubern ski Littski5 wydał Jakoby Rezolucyją Pra wom y Przywilejom Kahału sprzeciwia iącą się, Przeto dla uznania Jakoby tako wego doniesienia. Zalecam rzeczonemu Wi lenskiemu Kahałowi, aby po odebraniu te go niezwłócznie takowe Przywileja y Pra wa, do których odwołuje się w Proźbie, ory- ginalne, lub też w legalizowanych Jurys- dycznie Kopiach ztłomaczeniem naRos- syiski Język mnie prezentował. Jan Fryzel Gub: Litt. ??? 6

Nro 31. Dnia 9/20 Januarij 1799 Roku wWilnie
1 пометка в правом верхнем углу 2 Littewskiego 3 Wilenskiemu 4 Littewskiemu 5 Littewski 6 подпись на иврите - вероятно, адресата – получателя письма