Мовша Ошерович Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Прошение Мовши Ошеровича на польском языке в литовский надворный суд 1799 года июня 3/14 дня

Julian calendar

Прошение Мовши Ошеровича на польском языке в литовский надворный суд Дата: 1799-06-03 Кто: Мовша Ошерович Кому:
N 364 Подано 3го июня 1799го года 164 Се- Do Sadu Nadwornego Littewskiego od Moyzesza Oszerowicza Obywatela Wilenskiego Prozba

Ponieważw odebranych z Kancellaryi Sądu Nadwornego Littew- skiego Obiasnieniach przez JWgo1 Kommendanta Wilenskiego y Dalszych Osob do Sądu przesłanych, oraz z prozby przez Moyżesza Wólfowicza Imieniem Dalszych Kolegow Swoich do Rządu Gubernskiego podaney, a Sądowi przesłaney, wyczy- tałem ze Jnno ieszcze są do nich przyłączone od róznych Ƶy- dow doniesienia y Opisy do których się odwołują w pismach swoich niemogąc zatym Onych per Synifi- cum wypisać yo Kommunikacyi Onych prosić; Skła- dam ogulną wtymProzbę, aby Sąd raczył Kancellaryi Swoiey dozwolic wydać mi Copiatim ze wszystkich Sądowi nadesłanych Dokumentow, oraz wszelkich dowo- dow z przeciwney Stony Złozonych, niemniey Plenipo- tęcyi Moyzeszowi Wólfowiczowi do podawania Prozby Służą- cey. — O co upraszaiąc piszę się. ??? ??? 2

1799 Junij 3/14. Dnia Слуш 7го Июня
1 Jaśnie Wielmożnego 2 подпись на иврите