Мовша Ошерович Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Прошение Мовши Ошеровича Литовскому надворному суду 1799 года мая 23 дня

Julian calendar

№ 326 Подано 23го маiя 1799го года 160 велъ Do Sądu Nadwornego Littewskiego od Moyzesza Oszerowicza Obywalela Littewskiego Prozba

Ponieważ W1: Sowietnik Eliaszewicz odwołuie się w Objasnienju Swym do Orderu JW: Generałł Gubernatora Littgo 2, JW3: Kommendan- towi wDnju 2m Februaryi 1799o Roku danego /:Ktoren jak nie był Nam czytany, tak y do piero o wyrazach Onego wiedzieć niemogę azatym bez przeczytania Onego niemogę przyznać W4: Sowietni- kowi ze wszystko było dopełnjono podług Oneo JWgo5 Generałł Gubernatora Orderu:/ Smiem zatym prosić uSądu - o Kopię wspomnianego Orderu, y razem o zarekwirowanie od Rządu Gubernskiego Littgo o Kopią Przedłozenia JW6: Generałł Gubernatora pod Datą 4o Februaryi do Rządu przesłanego Cofnjonego we wszystkim wspomnjonego Swoyego Orderu, yMnie pozwolić wydać Kopią._

2do z Racyi że W7: Sowietnik sam w Objaśnjeniu Swym Plenipotencyą mnie od Kahalnych y Duchownych Osob wydaną, mowiąc że przeciw Oney Niektórzy Kahalni pisali do Rządu prozbę, y smiem bydzOną Już dawno do Sądu Nadwornego Littgo 8 przez Rząd Gubernski Littewski przesłaną; Dla uwprawiedliwieniasię więć przeciw takowego Zarzutu prozby, Smiem prosić uSądu o pozwolenie mnie Kopij takowey Prozby. O Co naypokorniey prosząc piszęsię ??? ??? 9

1799 Maja 23 Dnia Cлуш: 24го маiя
1 Wielmożny 2 Littewskiego 3 Jaśnie Wielmożnemu 4 Wielmożnemu 5 Jaśnie Wielmożnego 6 Jaśnie Wielmożnego 7 Wielmożny 8 Littewskiego 9 подпись на иврите