Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Показания ковенского купца и бывшего кагального старшины Мордуха Перциковича о действиях виленского кагала - на польском языке 25 февраля 1799 года

Julian calendar

Показания ковенского купца и бывшего кагального старшины Мордуха Перциковича о действиях виленского кагала - на польском языке Дата: 1799-02-25 Кто: Кому:
№ 6й Kopia 146. криц

Jasnie Wielmożny Panie i nayosobliwszy Dobrodzieju

Ja Morduch Percykowicz Kupieć i Obywatel Ko- wienski oraz bywszy Starszy Kahalny, niebędąc w Wil- nie w tę porę kiedy przeszły Kahał został skasowany i kiedy w niektorych punktach do Kahału sciągaiących się postępki onegoż wyswiecaiących byli przez JWo 1 Pana Dobrodzieja przeszli Kahalni zapytywani. Dopie- ro zaś gdym przybył do Wilna, i dowiedziałem się o tym wszystkim, a razem i o tym: iż niektórzy Kolledzy moi, - którzy razem ze mną byli Starszemi Kahalnymi, pod sumieniem wszystkie postępki Kahalne sprawie- dliwie donosząć, wyswiecili. — Dla tego tedy i Ja dopie- ro obawiaiąc się być policzonym z Przestępcami, a do tego niebęcąc przez JWo2 Pana zapytywany, umy- sliłem tym pismem potwierdzić wszystko, co tyl- ko niektórzy poczciwi Kolledzy sprawiedliwie wy- znali. — Tudzież donoszę i o tym, że w przeszłym Ka- hale naywiększą mieli władzę pięciu wybranych, którzy tylko umieszczeni czyli gwałtem się wdarli w Starszyznę Kahalną, i ci utrzymywali perceptę pienięzną, szafowali oną iak chcieli tak że mał co któren z dalszych Kahalnych mógł o tym wie- dzieć; w ich władzy było nałożyć na kogo chcąć Cheyrym czyli Klątwę, wpisać w czarną Księgę naka- zać niektórym ieżeli do takowego dzieła kazą pod- pisywacsię, to nieinaczey iak pod obowiązkiem Chey- rymu, i to sprawiedliwie wyznaię, iż gdziekol- wiek od przeszłego Kahału zostawały podawane prozby, do tych albo ia całkiem niepisałemsię albo chocsię podpisywałem to z niedobrey woli ale z nakładu Cheyrymu - |: któren i dopiero choć i skaso- wany iednak potaiemnie ma moc swoią zupeł- ną :| Przeto donosząc to wszystko sprawiedliwie ze- brzę łaski Jaśnie Wielmożnego Pana i Naylitos- ciwszego Dobrodzieja iż by takowe moie doniesienie sprawiedliwe zostało przyięte. Ja abym był z rege- stru tych to przestępcow wymazany, dlatego iżbym nie podlegał tey karze, iaka na Przestępcow wypasć może. J w tym upraszaiąc miłosierdzia i lito- sci wyznaię iż iestem nazawsze Jaśnie Wielmożnego Pana y Naylitościwszego Dobrodzieja Naynizszym podnozkiem Второй протоколистъ Алексей Бутовичъ

Datt Ro 1799o mca Februaryi 25 dnia/Marca 8go
1 Jasnie Wielmożnego 2 Jasnie Wielmożnego