Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Перевод на польский язык довереннности отстраненных старшин виленского кагала, выданной Мовше Ошеровичу на подачу жалоб от их имени

8 (19 по н.ст.) февраля 1799 года

Julian calendar

Перевод на польский язык довереннности отстраненных старшин виленского кагала, выданной Мовше Ошеровичу на подачу жалоб от их имени

Дата: 1799-02-08 Кто: Кому:
49 Ru.1799, marca 23 vs. A 3. aprila ns 1: przed Sądem Grodz.Pttu Wilenskago2 stawaiąc u Sądu WP Stefan Wasilewski Regent Brzesławski tę Plenipotęcyą czyli tłumaczenie do akt podał Krzysztoff Koziełł Marcian N Gedroyć Jan Gieczemez Paweł Pomarowski Kanutt Seybutt Romanowicz Prezydentt GroMWilen Sędzia Grodzki Wilenski Sędzia Grodz.Pttu Wilenskiego3 Sędzia GW Pisarz Grodzki Wilenski Concordattum ActioVXię4 Worłodka LyRGW Tłumaczenie My nizey piszący się Dajemy moc y pozwolenie Zacnemu Moyzeszow Oszerowiczowi do Podawania Prośb, gdzie się podług zwyczaju Krajowego należec będzie względem ogulnego Narodu Jzraelskiego y o dobra ogulnego zgromadzenia tuteyszego wezwyczajone zdawna, oraz względem Excesa w Szkole dopełnione … wdowod podpisujemy się. Dato we Wtorek Dn. 8/19 Męa Februarij 1799._ Jzrael Lewkowicz Fiszel Peysachowicz Jeremiasz Mejerowicz Abraham Josielowicz Samuel Markowicz Marko Biniominowicz Item my Sedziowie Sądu Synagogi Wilen.5 Daiemy moc y pozwolenie wyż pomienionemu Moyzeszowi Oszerowiczowi, do podawania Prośb, gdzie się podług ustawy Krajowego należec będzie, względem ogul- nego Narodu Jzraelskiego dobra, y dobra tuteyszego ogulnego Kahału zdawna wezwyczajone. ora wzglę dem Excessa w Szkole dopelnionych podpisujemy się Datt iako weyzey Jzrael Markowicz Eljasz Markowi Pisarz Synagogi Aron Szlomowicz Salimon Berkowicz Hirsz Mejerowicz Nisan Mendelowicz Wolf Jzerowicz Salimon Hirsz Czemachowicz. Zgodnie z Hebreyskim przyświadczam Jeremiasz Nochim. Syndyk Kw.
1 приведена дата по старому (официальному в России) и новому (общеевропейскому) стилю 2 Grodzki Powiatu Wilenskiego 3 Grodzki Powiatu Wilenskiego 4 Xięgi 5 Wilenskiey