Мовша Ошерович Alina Wolska Василий Когаловский Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

Прошение Мовши Ошеровича на польском языке, поданное в Литовский надворный суд

29 марта 1799 года

Julian calendar

Прошение Мовши Ошеровича на польском языке, поданное в Литовский надворный суд

Дата: 1799-03-29 Кто: Мовша Ошерович Кому:
№ 206 Подано 29го марта 1799го года 47. криц Do Sądu Nadwornego Littewskiego Od Moyzesza Oszerowicza Kupca Wilenskiego._

Na Skutek Zalecenia tego Sądu Składam Plenipotę- cyą. Mnie od Osob Kahał y Sąd Duchowny składają- cych, Służącą, że zaś zKahału y Sądu Duchownego niektóre Osoby nie są podpisane, na teyże Plnipotę- cyi — Składam w tey mierze następne objaśnienie. —

Anayprzód lubo Kahał Wilen.1 Składał się z Osob szest- nastu, iednak ponieważ Morduch Hercowicz, tegoż Kahału Członek, czasu wydania Plenipotęcyi w Wilnie nie znay- dował się, będąc za Targowymi Jnteresami w Prusiech, Aron Jonaszewicz siedział w Areszcie przez Dni iedenaście Dawid Jankielowicz y Leyba Berkowicz wtęczas chorowa- li, ydla tego do Dokumentu Plenipotęcyinego pisać się nie mogli — Jednak spodziewam się, Ƶe na Zapytajne Sądu toż sami powiedzą, Co y Ja w Sprawiedliwych Zażalenjach Sądowi donjosłem. — Zaś Moyzesza y Borko Wolffowicza Bracja Rodzeni Członki tegoż Kahału, zprzyczyny że oni są Szwa- grami Judela Eljaszowicza Plenipotęta Karolinskiego pryncypalne- go oskarżyciela. — Kahalny Sądu Duchownego przed Rządem Gu- bernskim Litm 2 na Jnotacyą którego Rezolucya Rządu pod Dniem 26m Apryla 1798go Roku Zapadła, oraz Szymel Abelowicz y Beynas Aronowicz, zprzyczyny osobistach zeMną nieprzy- iaznjow, nie byli wokowani do podpisanja wzmienjoney Plenipotęcyi, — Ponieważ zaś Komplekt według Zwyczaju Ka- halnego zawsze się Składał zosob siedmju, dlatego Zdaje się, że kiedy sześciu na Plenipotęcyi podpisało się, a Ja Sam Siódmy, mogliśmysię nazywać Kompletem Wilen 3: odsądzonego Kahału._

Powtóre Sąd Duchowny, lubo składa się zOsób dwónastu — ponieważ ieden Dawid Leybowicz umarł, Jcko Judelowicz jest Szwagrem Moyzesza Szkolnika, któren nieprawną uformował Elekcyą Nowego utytułowanego Kahału, Jonasz Beniamino- wicz chorował, aWólff Leybowicz naSeszyi nieznaydywał się. Dlatego te cztery Osoby na pomienjoney Plenipotęcyi nie- są podpisane — Pozostałe zaś ośm Osob, tegoż Sądu Duchow- nego są podpisane na teyże Plenipotęcyi — Naostatek nim tenże Kahał usuniętym Został z Urzędowanja, w tym Samym Celu yniemal wtych Samych Zaskarzenjach popodawane Zostały Objaśnienia, do JW4: Bywszego Gubernatora Bułhako- wa, oraz do teraznieyszego Gubernatora JW5 Fryzala ypodpisywane 48. кій przez Jeremiasza Nochimowicza Syndyka Jmieniem Wilens6 Kahału naMocy Dwóch Uchwał Kahalnych, Na Sessyi Generalney Kahalney w Domie Sessyonalnym Kahalnym uchwaloney aw Protokole Kahalnym/: teraz u JW.7 Kommndantta Kapcewicza znaydującymsię:/ Zapisanych, którego Protokółu raczy Sąd od JW8: Kapunicza zapotrzebować. Azatym skoro Zażalenje moie do JO Jmgі9 Prokurora przesłane, są stosowne do poprzedniczych do JWW10 Gubernatora podawanych /: procz nowo przybyłych uczynkow:/ Zaiemisię, Ƶe Plenipotęcya teraz Składającasię Sąd Nadworny Littewski, za ważną przyimie y oną Za akceptuie. O Co Naypoddaniey proszę._ ??? ??? 11

1 Wilenski 2 Littewskim 3 Wilenskiego 4 Jaśnie Wielmożnego 5 Jaśnie Wielmożnego 6 Wilenskiego 7 Jaśnie Wielmożnego 8 Jaśnie Wielmożnego 9 Jaśnie Oświeconego Jego Mości 10 Jaśnie Wielmożnego 11 подпись на иврите