Creative Commons Attribution 4.0 International License

Facsimile

архив LVIA: Литовский государственный исторический архив (Вильнюс) фонд 378: Канцелярия Виленского военного генерал-губернатора

378. Vilniaus, Kauno ir Gardino generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора) (LVIA)

Fondo saugotojas Lietuvos valstybės istorijos archyvas Chronologinės ribos 1768--1915 m. Apimtis apyrašas - 205 apskaitos vnt. - 151298 Sudarytojo pavadinimas Vilniaus, Kauno ir Gardino generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора) Sudarytojo administracinė istorija/biografija Vilniaus, Kauno ir Gardino generalgubernatoriaus kanceliarija (Канцелярия Виленского, Ковенского и Гродненского Генералгубернатора) (1794-10-30--1912-07-01).

1794 m. rudenį pralaimėjo ATR vykęs antirusiškas sukilimas (Lietuvoje jam vadovavo T.Kosciuška). 1794 m. spalio 30 d. sukilimo malšintojas Lietuvoje Rygos generalgubernatorius kunigaikštis Nikolajus Repninas gavo vardinį įsaką dėl užimtos Lietuvos teritorijos valdymo, kuriuo praktiškai buvo įvestas Rusijos okupacinis režimas: numatyta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos administracinė sąranga, valdymas bei tvarka. N. Repninui, kuris rezidavo Gardine, buvo pavesta Aukščiausioji vykdomoji valdžia, čia tikriausiai buvo suformuota ir jo kariniame štabe veikė generalgubernatoriaus kanceliarija. Gardine dar buvo įsteigta Vyriausioji Lietuvos valdyba, kuriai pirmininkavo patsai generalgubernatorius. Tai buvo ir administracijos, ir teismo institucija, kuriai buvo pavesta spręsti visus po trečiojo Respublikos padalijimo Rusijai tekusios LDK teritorijos dalies valdymo reikalus. Bendrieji krašto administravimo reikalai buvo paties Repnino žinioje. Jam priklausė aukščiausioji karinė ir civilinė valdžia krašte, sričių bei apskričių (pavietų) karinės civilinės administracijos kontrolė, gyventojų politinių nuotaikų stebėjimas ir informacijos apie krašto gyvenimą kaupimas ir analizė. Savo funkcijas vykdė per generalgubernatoriaus kanceliariją. 1853 m. Generalgubernatoriui suteiktos ministro teisės. Pareigybė panaikinta 1912 m. liepos 1 d.

Anotacija Politinio skyriaus ir Civilinio skyriaus dokumentai. Kalbos vokiečių, lietuvių, lenkų, rusų, jidiš Tiesioginio įsigijimo šaltinis Dokumentų priėmimas pradėtas 1957-01-01 iš buvusio Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo. Pasikeitimai Fondo apskaitos pasikeitimai 2019 m.: iš apyrašo Nr. 113 išbraukti 28 apsk. vnt.; apyraše Nr. 206 atstatyti (grąžinti į apskaitą) 2 apsk. vnt. Fizinės charakteristikos mašinraštis, spaudinys, ranka rašyti dokumentai, spausdintas tekstas Rubrikos regioninė ir teritorinė valdžia

отдел: общий